Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre đã đi vào hoạt động năm 2007 và được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo Quyết định số 1298/QĐ-UBND ngày 09/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Sau 09 năm Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre đầu tư và đi vào hoạt động tạo được việc làm cho người lao động và sử dụng nguyên liệu của địa phương góp phần phát triển kinh tế của tỉnh.
Ngày 19 tháng 8 năm 2016, tại phòng họp Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre (Ban Quản lý) tổ chức họp Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) dự án "Nhà máy sản xuất bao bì Wally" của Công ty TNHH Bao bì Wally Việt Nam tại lô A13, Khu công nghiệp Giao Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre với diện tích 10.000m2, tổng vốn đầu tư 106.000.000.000 (một trăm lẻ sáu tỷ) đồng; Dự án sản xuất bao bì với công suất suất 5.600 tấn sản phẩm/năm.
Hội thi giao lưu Văn hóa thể thao Ban Quản lý các Khu công nghiệp-Khu chế xuất- Khu kinh tế thuộc Khối thi đua Tây Nam bộ 1 vào ngày 19/11/2016.
Ngày 5 tháng 10 năm 2016, tại phòng họp Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre (Ban Quản lý) tổ chức họp Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) dự án "Nhà máy chế biến hạt ca cao Bến Tre – giai đoạn II, công suất 5.000 tấn/năm" của Công ty TNHH Puratos Grand Place Việt Nam.
Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam - Chi nhánh Nhà máy chế biến thủy sản Bến Tre với công suất 10.000 tấn sản phẩm/năm, tổng vốn đầu tư 380 tỷ đồng (khoảng 19,5 triệu USD) với diện tích đất sử dụng 26.580 m2; sau hơn 1 năm xây dựng đã vận hành thử vào cuối tháng 01 năm 2013, dự kiến vào giữa tháng 02 năm 2013 sẽ đưa nhà máy vào hoạt động chính thức.
Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre đã đi vào hoạt động năm 2007 và được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo Quyết định số 1298/QĐ-UBND ngày 09/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Sau 09 năm Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre đầu tư và đi vào hoạt động tạo được việc làm cho người lao động và sử dụng nguyên liệu của địa phương góp phần phát triển kinh tế của tỉnh.
Trong hai ngày 07 và 08 tháng 12 năm 2012 Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre tổ chức hội thi giao lưu văn hóa thể thao với các Ban Quản lý khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX), khu kinh tế (KKT) thuộc vùng trọng điểm kinh tế phía Nam mở rộng lần thứ VI năm 2012.
Đăng kí nhận Ban quản lý các Khu công nghiệp Bến Tre RSS